Địa chỉ: đường Phạm Cự Lượng-phường AN HẢI ĐÔNG-QUẬN SƠN TRÀ-TP ĐÀ NẴNG Giá Thương lượng
Diện tích: 160,6 m2 Hình thức:

Danh mục: