Địa chỉ: Cát Tiên Lâm Đồng Giá thương lượng
Diện tích: 12ha Hình thức: