Địa chỉ: Gia Lai Giá 520 triệu đồng
Diện tích: 94,5m2 Hình thức:

Danh mục: