Địa chỉ: Kim Long gần TL310, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc Giá 625 triệu
Diện tích: 93.6m2 Hình thức:

Danh mục: