Địa chỉ: Điện Thắng Bắc, Thị Xã Điện Bàn , Quảng Nam Giá 1.45 tỷ
Diện tích: 95.6 m2 Hình thức:

Danh mục: