Địa chỉ: Pon Păng Sim, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông. Giá 2,5 tỷ.
Diện tích: 13411.6m2 Hình thức:

Danh mục: