Địa chỉ: Giá 1.64 tỷ
Diện tích: 72.4m2 Hình thức:

Danh mục: