Địa chỉ: Thôn 4 Lộc Bắc, Bảo Lâm, Lâm Đồng Giá 5 ha
Diện tích: 220 tr/ 1 sào Hình thức:

Danh mục: