Địa chỉ: Thôn 6 Đăk rmăng , Đăk glong, Đắk Nông. Giá 1.6 tỷ
Diện tích: 6ha Hình thức:

Danh mục: