Địa chỉ: Phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh . Giá
Diện tích: 370.6 m2 Hình thức: