Địa chỉ: Lộc An - Bảo Lộc Giá 565tr.
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: