Địa chỉ: Hà Nội Giá 3.7 tỷ
Diện tích: 31m2 Hình thức:

Danh mục: