Địa chỉ: Ấp Long Châu, Xã Long Vĩnh ,Châu Thành , Tây Ninh. Giá 37tr/m2
Diện tích: 1819,m2 Hình thức:

Danh mục: