Địa chỉ: Thanh Hoá Giá 4ty1  ( có thương lượng )
Diện tích: 112m2    Hình thức:

Danh mục: