Địa chỉ: Thị Trấn Liên Nghĩa, ĐứcTrọng, Lâm Đồng Giá 3 tỷ
Diện tích: 163m2 Hình thức:

Danh mục: