Địa chỉ: Ninh Bình Giá 2 tỷ 030tr
Diện tích: 6,5 x20 m Hình thức:

Danh mục: