Địa chỉ: TẠI CỔ DƯƠNG-TIÊN DƯƠNG-ĐÔNG ANH. Giá 32 tr
Diện tích: 53.9m2 Hình thức:

Danh mục: