Địa chỉ: Xã Lộc An Long Thành Đồng Nai. Giá 1.5 tỷ
Diện tích: 83m2 Hình thức:

Danh mục: