Địa chỉ: Đường Mạc Đỉnhh Chi, Phường Phước Tiến, Tp Nha Trang, Khánh Hoá Giá 7.5 tỷ
Diện tích: 53.3m2 Hình thức:

Danh mục: