Địa chỉ: đường 351, thôn Hoà Nhất, Xã Đặng Cương, Huyện An Dương, Hải Phòng. Giá 3,65 tỷ
Diện tích: 100m2 Hình thức:

Danh mục: