Địa chỉ: Phú Diễn Giá 6.6 tỷ
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: