Địa chỉ: Cù Vân - Đại Từ  - Thái Nguyên Giá 450 triệu
Diện tích: 140m2 Hình thức:

Danh mục: