Địa chỉ: Thị Xã Gia Nghĩa, Đắk Nông. Giá 500 tr/m ngang
Diện tích: 570 m2 Hình thức:

Danh mục: