Địa chỉ: Bình Dương Giá 4 tỉ 2
Diện tích: 5x20 Hình thức:

Danh mục: