Địa chỉ: Hải Phòng Giá 2 tỉ 050 triệu
Diện tích: 45m2 Hình thức: