Địa chỉ: thôn 15 xã eakueh, huyện cưmgar Giá
Diện tích: 1hec150 Hình thức:

Danh mục: