Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 18 triệu /m2
Diện tích: 382,8 m2 Hình thức:

Danh mục: