Địa chỉ: Gia Lai Giá 185 tr/ m ngang
Diện tích: 540m2 Hình thức:

Danh mục: