Địa chỉ: Buôn Riăng, Xã Ea Bông, Huyện Krông A Na, Tỉnh Đắk Lắk Giá 40 triệu/m
Diện tích: 10.197m Hình thức:

Danh mục: