Địa chỉ: Ninh Bình Giá 1.05 tỷ
Diện tích: 102.5m2 Hình thức:

Danh mục: