Địa chỉ: KHU KHAI QUANG VĨNH YÊN Giá 15tr/m2
Diện tích: 105 m2 Hình thức:

Danh mục: