Địa chỉ: Đak Lak Giá 2,5 tỷ
Diện tích: 51 x 28 m Hình thức:

Danh mục: