Địa chỉ: xã Long Tân - huyện Nhơn Trạch Giá
Diện tích: 105m2 Hình thức:

Danh mục: