Địa chỉ: Thị trấn Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng. Giá 1,15tỷ/lô.
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: