Địa chỉ: Thôn 2 Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận Giá 540 triệu/ sào có thương lượng.
Diện tích: 2,8 héc ta CLN (thực tế 2,9 héc ta). Có tiêu chuẩn thổ cư 300m2. Hình thức:

Danh mục: