Địa chỉ: Đông Lâu - Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh Giá 2xxx alo là mua được
Diện tích: 93m2, Hình thức:

Danh mục: