Địa chỉ: Cao Phong Hòa Bình Giá 120.2 m2
Diện tích: 2ty2 - 3ty8 Hình thức:

Danh mục: