Địa chỉ: Xã Nhuận Đức, Củ Chi TP Hồ Chí Minh Hồ CHí Minh Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: