Địa chỉ: Long khánh đồng Nai Giá 1,2 tỷ/lô
Diện tích: 102.2 Hình thức:

Danh mục: