Địa chỉ: Cẩm Phả, Quảng Ninh Giá 3 tỷ
Diện tích: 400m Hình thức:

Danh mục: