Địa chỉ: 62 A đường TRần Chanh Chiếu, Phường 14, Quận 5 Giá 1 tỷ 280 tr
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: