Địa chỉ: Tổ 3 Nghĩa Tân. Gia nghĩa Đăk Nông Giá 2 tỷ 5
Diện tích: : 6x25. Có 50m tc. Hình thức: