Địa chỉ: phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Giá 55 tỷ
Diện tích: 238,5m2. Hình thức:

Danh mục: