Địa chỉ: huyện Bảo Lâm,Di Linh ,Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: