Địa chỉ: AN DƯƠNG – HẢI PHÒNG Giá 3,780 tỷ
Diện tích: 91,8m2 Hình thức:

Danh mục: