Địa chỉ: tổ 18 Lộc Thắng - Bảo Lâm Giá 1tỷ/sào
Diện tích: 4453m2 Hình thức:

Danh mục: