Địa chỉ: Bắc Bình Thuận,tỉnh Bình Thuận Giá 2 tỷ
Diện tích: 1440 m2 Hình thức:

Danh mục: