Địa chỉ: huyện Tuy Đức ,huyện đăk song,tỉnh Đak Nông Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: