Địa chỉ: Yên Phong .Bắc ninh Giá
Diện tích: 100m2 Hình thức:

Danh mục: