Địa chỉ: Thôn 8, Minh Hưng, Bù Đăng, Bình Phước. Giá 2.15 tỷ
Diện tích: 1890m2 Hình thức:

Danh mục: